Badanie internetowe #1 – Epilepsja a zajęcie zawodowe

Zapraszamy do krótkiej ankiety badającej zajęcia zawodowe osób chorych na epilepsję. Ankieta jest całkowicie anonimowa i ma posłużyć przygotowaniu w przyszłości warsztatów dedykowanych osobom z tą chorobą. Wypełnienie ankiety trwa 2-4 minut.

Wyniki badań dotyczących zajęć zawodowych

W badaniu internetowym wzięło udział 38 osób na portalu fb.com/epilepsja. Uzystaliśmy zbiorcze informacje dotyczące zajęcia zawodowego, definiowanego jakie jakiekolwiek zajęcie dające dochód. Wszyscy wskazali, że posiadają takie zajęcie. Część osób uzuzpełnia swoje dochody korzystając z pomocy instytucji Państwa oraz pomocy bliskich. Część zaś korzysta z innych źródeł pomocy. Rozkład płci w badaniu kszałtował się w proporcji 3/4 kobiety, 1/4 mężczyźni.

Na pytania otwarte o nazwę zawodu odpowiedzieli wszyscy pytani. Ponad połowa (20 osób) wskazało, że uprawia zawód wymagający specjalistycznych umiejętności lub wiedzy, a pozostałe osoby wskazły, że był to zawód nie wymagający takich kompetencji. Wynik bardzo cieszy, bo oznacza, że osoby badane, pomimo epilepsji, potrafią zdobywać wiedzę i znajdować sobie miejsce pracy adekwatne do zdobytej wiedzy.

Serdecznie dziękujemy respondentom za udzielenie odpowiedzi.